Çocukluk Çağı Apraksisi

Çocukluk Çağı Apraksisi

Çocukluk çağı apraksisi, konuşma üretiminde kullanılan kaslarda veya beyinde sorun olmaksızın görülebilen bir motor bozukluktur. Çocuğun beyni konuşmada kullanılan organ ve yapılara (dil, dudaklar vb.) hükmetmekte zorlanır. Eksik veya kısıtlı konuşma sesi kullanımı, kullanılan seslerin birleştirilememesi, zor sesler yerine basit seslerin kullanılması ve sözcüklerin basitleştirilmesi gibi durumlar görülmektedir. Bireyler, çok heceli sözcükleri ve uzun cümleleri anlamakta ve kullanmakta güçlük çekerler. Çocukluk çağı apraksisi için düzenlenen dil ve konuşma terapisinde oral motor beceriler, taklit becerileri, seslerin üretimleri ve bu seslerin bir araya getirilmesine yönelik beceriler, ünlü ve ünsüz ses üretimleri, vurgu ve tonlama açısından değerlendirme yapılarak terapiler planlanır. Çocukluk çağı apraksisi için sık aralıklarla planlanması gereken dil ve konuşma terapilerinin temel amacı anlaşılırlığı arttırmaktır.

Çocukluk Çağı Apraksisi