Kekemelik

Kekemelik

Kekemelik konuşma akışının blok, uzatma, hece tekrarı gibi kesintiler ve engellerle bozulmasıdır. Kekemeliğin ortaya çıkış nedeni tam olarak bilinmemektedir.  Ailelerin ve kekeleyen bireylerin daha çok “psikolojik” etkenlerden bahsetmesi, bu “nedeni bilinmezliğe” dayanmaktadır. Ayrıca konunun gerçek uzmanı olmayan (psikologlar, psikiyatristler vb. çeşitli alanlardan doktorlar, çocuk gelişimciler gibi) kişilerin de bu yanlış algıda katkısı bulunmaktadır. Dil ve konuşma terapistlerinin uyguladığı terapiler kişiye akıcı konuşma tekniklerini öğretmenin yanı sıra, kişinin kekemelikle ilgili farkındalığını arttırmak ve kendisine/soruna ilişkin bakış açısını değiştirmeyi de hedeflemektedir. Kekemelik terapisi sürecinde terapi alan bireye ailesinin ve/veya çevresinin destek olması oldukça önemlidir. 

Kekemelik