Dil Bozukluğu ve Konuşma Bozukluğu Nedir?

Dil Bozukluğu ve Konuşma Bozukluğu Nedir?

05.09.2017

Dil ve Konuşma bozuklukları alanında havada uçuşan kavramlar, tedaviler, öneriler oldukça fazladır. İnternet ortamında rastlayabileceğiniz veya dil ve konuşma alanı dışında çalışan uzmanlardan duyabileceğiniz dil bozukluğu, konuşma bozukluğu, dil tutukluğu, harf söylememe, kekemelik, geç konuşma, pepemelik, takifemi, dil tembelliği, dil altı bağı, oral motor yetersizlik vb. gibi bolca sıralayabileceğim doğru yanlış pek çok kavram ailelerin bilgisine sunulmaktadır.

Konuyu aydınlatmak gerekirse işe en temel iki başlıktan başlanabilir. Dil ve Konuşma Bozukluklarını ‘Dil Bozuklukları’ ve ‘Konuşma Bozuklukları’ olarak iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Dil bozukluğunda söz konusu olan sorunlar;

  • sözcükte anlama ilişkin sorunlar, yeni sözcük türetmede güçlük (simit-simitçi, kalem-kalemlik vb. gibi),
  • sözcükleri bir araya getirmekte güçlük (‘annem eve geldi’ yerine ‘anne gel ev’ gibi),
  • uygun durumlarda uygun sözcük kombinasyonları kullanamama, 
  • bazı ekleri kullanamama (ben istiyom değil, ben istiyom ıhıh vb. gibi)  gibi sıralanabilir.

Konuşma bozuklukları ise Artikülasyon Bozukluğu (ses üretimi, radyo yerine la:do) Ses  Bozuklukları (nefes ve ses tellerinin uygun kullanımı, sesin yanlış tonda kullanılması, aşırı kullanımı, ses suistimali gibi) Akıcılık Bozuklukları (konuşmanın ritmi, kekemelik, hızlı-bozuk konuşma) gibi alt başlıkları içermektedir.

Vaka örnekleriyle açıklamak gerekirse;

Sine, 4 yaşındadır. Bazı sözcükleri anlaşılır bir şekilde söyleyemez. 3-4 sözcüklü cümleler kurar. Ekleri ve dilbilgisi kurallarını yaşıtlarına uygun bir şekilde kullanır. Arkadaşları oyun oynarken, öğretmenleri yuvada, anne baba harici akrabalar sosyal ortamlarda çocuğun ne dediğini anlamakta zorlanırlar.

Sine’de konuşma bozukluğu vardır. Dil ve Konuşma terapisti artikülasyona ilişkin değerlendirmesini yaparak hedef seslerin yerini öğrenmesinde, diğer seslerden ayırt etmesine ve genellemesine yardımcı olacaktır.

Batu, 5 yaşındadır. Öyküsünde erken doğuma rastlanmaktadır. Nesneleri tek tek adlandırır. Cümle kurmaz. Kendini genellikle jest ve mimiklerle anlatmaya çalışır. Annesi/Bakıcısı dışındaki bireyler dediklerini anlamakta zorlanırlar. Bazı komutları anlamakta ve uygulamakta güçlük çeker. Batu oyuncaklarını yere atma, arkadaşlarına vurma, yuvada masa başı etkinliklerine katılmak istememe gibi davranış sorunları sebebiyle psikolojik destek almaktadır.

Batu’nun durumu ile ilgili bilgi ise sonraki yazıda :)

Sevgiler
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti
İpek Özdemir